Kosten

 Floaterlaser in 2017 alleen nog maar als onverzekerde zorg:

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten dat floaterlaser niet als verzekerde zorg mag worden aangeboden. Daarom bieden wij deze behandeling alleen nog als onverzekerde zorg aan. Er zijn vermoedelijk nog meerdere ziekenhuizen waar deze behandeling nog wel als verzekerde zorg wordt aangeboden maar dat is volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit niet toegestaan.

Een eerste consult voor floaters valt in principe wel onder verzekerde zorg. Wij adviseren u wat de beste behandeling is. Dat kan zijn : afwachten, druppels, speciale lenzen, laser of een operatie.

Overige oogheelkundige consulten en behandelingen oogheelkunde zijn ook verzekerde zorg.

Tarieven verzekerde zorg 2017: volledige vergoeding bij restitutiepolis, maximaal 100€ eigen bijdrage per jaar bij naturapolis

 • Per 19 april 2017  Wordt de eigen bijdrage voor patiënten met een restitutiepolis 0€. Voor de naturapolis is dat maximaal 25€ per keer (max100€ per jaar). Het verschil  100% coulance voor mensen met restitutiepolis en minimale eigen bijdrage voor mensen met naturapolis. Dit betekent dat patiënten met een restitutiepolis het niet vergoede deel voor 100% terug kunnen krijgen.Dit geldt niet voor het eigen risico en niet voor onverzekerde zorg.Ook voor staaroperaties kunnen we dit niet waarmaken als de verzekeraar te weinig vergoedt. Hiervoor kan een hogere eigen bijdrage  van toepassing zijn.

rekenvoorbeeld: hr A met een restitutiepolis krijgt een factuur van 170€. Verzekering vergoedt 160€. Hij krijgt 10€ retour.Patiënten met een naturapolis betalen per jaar ongeveer 60-100€ minder premie dan mensen met een restitutiepolis. Voor patiënten met een naturapolis rekenen wij maximaal 100€ eigen bijdrage per jaar. Maximaal 25€ per factuur. Dit geldt niet voor staaroperaties, niet voor het eigen risico en niet voor onverzekerde zorg.

rekenvoorbeeld: de heer B met naturapolis krijgt factuur van 170€. Verzekering vergoedt 75% van 160€ = 120,-€. Hij krijgt 50-25= 25,-€ retour. Eigen bijdrage 25€

rekenvoorbeeld: die heer C met naturapolis krijgt factuur van 325€. Verzekering vergoedt 75% van 325€ = 243,75€   Hij krijgt 325-243,7550-25= 81,25 – 25 =€56,25 retour. Eigen bijdrage 25€

rekenvoorbeeld: de heer D met naturapolis krijgt 5e factuur van 100€. Verzekering vergoedt 75% van 100€ = 75€   Hij krijgt 100-75= €25,- retour. Eigen bijdrage 0€ (hij heeft reeds 100€ eigen bijdrage gehad over dat jaar)

rekenvoorbeeld: de heer D stapt in 2018 over naar een restitutiepolis. Hij krijgt onze factuur van 175€ volledig vergoed. Hij ontvangt bovendien van ons de helft van de eigen bijdrage over 2017 terug. Hij krijgt dus 50€ retour.

 

Voorbeelden van naturapolis (maandpremie 2017 staat tussen haakjes) 

 1. Zilveren kruis basis zeker (117,45)
 2. Zilveren kruis basis budget (104,95)
 3. CZ zorgbewust (108,90)
 4. CZ Zorg op maat (112,85)
 5. VGZ goede keuze (104,95)
 6. VGZ ruime keuze (112,95)
 7. Menzis Basis Voordelig (103)
 8. Menzis Basis (119)

Voorbeelden van restitutiepolis (maandpremie 2017 staat tussen haakjes) 

 1. ONVZ (115,91)
 2. PNO (109,94)
 3. VVAA (119,50)
 4. OHRA (104,55)
 5. Zilveren Kruis Basis exclusief  (121,75)
 6. CZ zorgkeuzepolis (119,05)
 7. VGZ Eigen keuze (118,95)
 8. Menzis Basis Vrij (122)

De vetgedrukte verzekeringen bieden de beste vergoedingen.

Contact en afspraak maken >

Voorlopige  Tarieven Floaterlaser 2017 (onverzekerd):

In de meeste gevallen zijn er 1 tot 3 laserbehandelingen nodig per oog. In sommige gevallen zijn het er meer.  Indien er meer dan 3 behandelingen nodig zijn binnen 1 jaar wordt er aanvullende korting gegeven op vervolgbehandelingen. Na 1 jaar geldt het gewone vervolgtarief. Voor de ring van Weiss zijn er meestal 2 behandelingen voldoende. Wij hanteren hiervoor een apart combinatie tarief voor waarin beide behandelingen zijn inbegrepen.

Dit zijn voorlopige tarieven. Er kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd.

 • Eerste consult floaters      175€    Dit is een uitgebreid vooronderzoek. Er wordt gekeken naar uw floaters en de verschillende behandelopties worden besproken. Dit is in principe verzekerde zorg. Vreemd genoeg wordt het opeens onverzekerde zorg indien u direct aansluitend een laserbehandeling wilt ondergaan.
 • 1e Floaterlaser                   600€    (1e behandeling per oog)
 • laser ring van Weiss          800€   (combi van 1e en 2e laserbehandeling voor 1 oog)
 • vervolg floaterlaser           325€    (per behandeling  per oog)
 • vervolg laser 4                    285€   (vanaf 4e onverzekerde behandeling per oog binnen 1 jaar)
 • combinatietarief              1150€ (combi van 1e,2e en 3e laserbehandeling voor 1 oog

rekenvoorbeeld 1: Meneer A. heeft floaters in zijn linker oog. Het linker oog heeft  1 behandeling nodig. De kosten hiervoor bedragen 600€. Hij heeft 175€ betaald voor de intake. Zijn totale kosten zijn 600 + 175 = 675€. 

rekenvoorbeeld 2: Mevrouw B. heeft floaters in haar rechter oog.  Zij heeft 4 behandelingen nodig. De kosten hiervoor bedragen  175 + 600 + 325 + 325 +250 = 1675€ . In totaal is zij  1675€ kwijt aan haar behandeling. (Zij was goedkopen uit geweest met het combinatietarief 175+1150+250= 1575€)

voorbeeld 3: Meneer C. heeft klachten van minder zicht door staar. Hij maakt hiervoor afspraak bij ons. Hij krijgt uitleg en advies over de aandoening. Hij past zijn bril aan en besluit voorlopig af te wachten.  Dit valt onder verzekerde zorg. Enkele maanden later krijgt hij last van vlekken en flitsen. Hij wordt bij ons enkele malen gecontroleerd op netvliesscheuren. Dit is ook verzekerde zorg. Na een half jaar heeft hij nog steeds veel hinder van zijn vlekken en wil graag behandeld worden. Vanaf dat moment wordt het onverzekerde zorg.

NB: Als u twijfelt of in uw geval er sprake is van verzekerde of onverzekerde zorg omdat u meerdere problemen heeft met uw ogen dat kunt u dit het beste voorleggen aan uw zorgverzekeraar.

Overige Onverzekerde Tarieven  2017:

 • Staaroperatie                                1250€         (het grootste deel wordt meestal vergoed)
 • Torische implantlens                    800€          (plus de kosten van de staaroperatie)
 • Trifocale implantlens.                  1200€        (plus de kosten van de staaroperatie)
 • Torische Trifocale implantlens   1800€        (plus de kosten van de staaroperatie)
 • CBR keuring                                      95€         (exclusief gezichtsveldonderzoek)

Contact en afspraak maken >

No Show tarief:

Indien u niet kunt komen bij een afspraak, moet u deze binnen 24 uur van tevoren afzeggen. Lukt dit niet, dan kunnen wij een no show bedrag van € 45,00 bij u in rekening brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Contact en afspraak maken >

Verzekering

Het OMC Amstelland werkt op basis van restitutie. Dit betekent dat u van ons een factuur ontvangt die u binnen 28 dagen aan het Oogheelkundig Medisch Centrum Amstelland dient te voldoen. Vervolgens kunt u de declaratie zelf bij de zorgverzekeraar indienen.

Alle zorgverzekeraars vergoeden de verzekerde facturen volledig of gedeeltelijk mits u een geldige verwijsbrief heeft.

 

Contact en afspraak maken >

Geldige verwijsbrief

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding door de zorgverzekeraar is het van het grootste belang dat u een geldige verwijsbrief van uw huisarts of verwijzende oogarts heeft.

Indien u geen geldige verwijsbrief kunt overleggen bij uw bezoek is het voor ons wettelijk niet toegestaan om u verzekerde zorg te bieden. U kunt of een nieuwe afspraak maken of u krijgt een factuur voor onverzekerde zorg. Mocht u de verwijsbrief vergeten zijn is het wel mogelijk om achteraf deze onverzekerde zorg om te zetten. Dit kan echter alleen als de verwijsbrief gedateerd is vóor de datum van het consult. Een verwijzing achteraf is niet toegestaan.

Heeft u uw verwijsbrief al gebruikt bij een ander oogziekenhuis of een andere oogarts? Dan heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig van uw huisarts of oogarts.

Contact en afspraak maken >

Vergoeding zorgverzekeraar

De floaterlaser behandelingen wordt in 2017 door geen enkele zorgverzekeraars vergoed. Andere oogheelkundige consulten en behandelingen worden wel vergoed.

Een restitutie-verzekeringspolis geeft een hogere vergoeding dan een naturapolis.  (voor aanvullende info zie: http://oogziekenhuis.me/omc-amsterdam.nl/Verzekering.html).

Floaterlaser heeft geen contracten met de zorgverzekeraars gesloten. U dient de rekening te voldoen aan het OMC Amstelland. Vervolgens kunt u die rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt dan hun vergoeding weer aan u. Bij een restitutiepolis is dat 100% van hun “marktconform” tarief. Bij een naturapolis is dat 80%. Het marktconform tarief is een ondoorzichtig  bedrag dat door iedere verzekeraar zelf wordt vastgesteld. Om de kosten te drukken zijn de markconforme tarieven de laatste jaren sterk gedaald. Als reactie hierop zijn ziekenhuizen het aantal patiënten dat per uur door de specialist gezien moet worden gaan opvoeren (voorheen 5-6 patiënten per arts per uur. Nu zijn dat er soms wel 8-10 per uur). De reactie van de zorgverzekeraar laat zich raden.  Het gevolg voor de arts is dat hij/zij overwerkt raakt en meer kans loopt om belangrijke zaken te missen. Het gevolg voor de patient is dat hij/zij nauwelijks vragen kan stellen omdat de arts weinig tijd heeft (5 minuten is eerder regel dan uitzondering) . Er zijn wel initiatieven om dit proces te stoppen.

 

 

Arrest Hoge Raad:

Indien uw zorgverzekeraar een lager percentage vergoedt dan handelen ze in strijd met een arrest van de hoge raad van 11 juli 2014. Dat mag niet maar de Nederlandse Zorgautoriteit doet daar niets aan. U kunt echter wel zelf bezwaar aantekenen.

Contact en afspraak maken >

Coulanceregeling (alleen voor verzekerde zorg)

Coulanceregeling bij niet-volledige vergoeding  bij restitutiepolis

Een restitutiepolis is per maand iets duurder dan een naturapolis maar keert de verzekerde een hogere vergoeding uit bij niet-gecontracteerde zorgverleners.

Indien uw zorgverzekeraar de factuur niet volledig wil vergoeden kunt u bij het OMC Amstelland een aanvraag indienen voor onze coulanceregeling. Deze regeling houdt in dat wij het niet-vergoede deel op uw rekening terugstorten of in mindering brengen op een volgende factuur. Dit geldt niet voor het eigen risico of onverzekerde zorg.

Hierdoor is uw eigen bijdrage 0€ voor alle consulten.

 

Coulanceregeling bij niet volledige vergoeding bij naturapolis

Een naturapolis keert de verzekerde een lagere vergoeding uit bij niet-gecontracteerde zorgverleners.

Wij zullen ook bij de lagere vergoeding van de naturapolis vrijwel het gehele niet vergoede deel in mindering brengen op uw factuur zoals bij een restitutiepolis . Er is echter een eigen bijdrage van maximaal 100€ per jaar. (maximaal 25€ per factuur). Omdat wij graag willen dat u een goede verzekering kiest krijgen mensen die het jaar erna overstappen naar een restitutiepolis de helft van hun eigen bijdrage over 2017 van ons terug.

Voor mensen met een budgetpolis is de vergoeding te laag om deze regeling te kunnen treffen. Gelieve contact met ons op te nemen per email om de opties te bespreken.

Hoe een coulance regeling aan te vragen

U stuurt een e-mail naar coulance@floaterlaser.nl met als bijlage de scan van de originele specificatie van de zorgverzekeraar, onze factuur en uw IBAN nummer.

Op de coulanceregeling kan slechts aanspraak gemaakt worden binnen 6 maanden na de factuurdatum. Verzoeken die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Verzoeken waarbij de te verwachten terugbetaling minder dan 10€ bedraagt, worden ook niet in behandeling genomen.Nogmaals, deze regeling is niet van toepassing op onverzekerde zorg en het eigen risico.

De coulance regeling is geen recht van de patiënt, maar een gebaar van het OMC Amstelland. Er kan op geen enkele wijze aanspraak op gemaakt worden. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld. Het OMC Amstelland kan de coulance regeling op ieder moment aanpassen waarbij de nieuwe regeling de oude vervangt. Deze regeling dateert van 8 mei  2017.

Contact en afspraak maken >